Hem - Bergsprängning

Hur går bergsprängning till? Vi kan det!

Att spränga berg är en konst och den konsten kan vi! Vår gedigna erfarenhet, kompetens och kunskap inom yrket gör att vi kan vara till hands i dina arbeten. Är det gruvdrift, rivning, anläggning av tunnlar, vägar eller byggnader så finns vi till.

Vi har maskineriet och framför allt har vi jätteduktig personal som kommer att finnas där för er. Våra erfarna medarbetare kan bestämma bergets egenskaper och fastlägga djup och skjutriktningar på hållen som ska borras. Till er förfogande har vi borrvagnar son anpassas till den borrplanen som fastställs.

Vårt arbete präglas av att utföra våra tjänster med omsorg för närliggande omgivningar, anläggningar och hus.

Innan sprängning

Görs en plan, borrplan, laddplan med tillhörande riskbedömning.

Under sprängning

Området säkras så att det är folktomt. Bergarbetaren signalerar med korta ljudsignaler om arbetet sker på ytan. När arbetet är färdig signaleras det med en lång signal.

Efter sprängning

All information om hur det gick till måste rapporteras i en sprängjournal som beskriver det utförda arbetet (vilket sparas i tio år).

Innan man går till området måste man säkra att damm och farliga gaser är borta.